Phần mềm văn phòng

MICROSOFT

Tiết kiệm chi phí đầu tư với Dịch vụ cho thuê phần mềm Hosted Services

Việc mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thường đi đôi với việc mua thêm giấy phép sử dụng phần mềm. Với dịch vụ Microsoft Hosted Services, bạn có thể sử dụng các ứng dụng của Microsoft với nhiều hình thức đa dạng.Thỏa thuận dịch vụ cấp phép phần mềm SPLA sẽ cho phép các doanh nghiệp trả tiền cho các giấy phép phần mềm sau khi đã sử dụng thay vì phải trả trước như thường lệ.

Phần mềm dành cho máy chủ

Part NumberTên gọiĐơn giá (VND/tháng)
9GA-00006Microsoft®
CoreInfraSvrSteStdCore
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
2Licenses CoreLic
185.625 đ
9GS-00495Microsoft®
CoreInfrastructureSvrSteDCCore
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
2Licenses CoreLic
897.750 đ
Part NumberTên gọiĐơn giá (VND/tháng)
9EM-00562Microsoft®
WindowsServerSTDCORE
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
2Licenses CoreLic
115,650 đ
9EA-00039Microsoft®
WindowsServerDCCore
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
2Licenses CoreLicc
803,250 đ
Part NumberTên gọiĐơn giá (VND/tháng)
TFA-00523Microsoft®
SQLServerWebEdition
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
2Licenses CoreLic
236,250 đ
7NQ-00302Microsoft®
SQLSvrStandardCore
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
2Licenses CoreLic
3,779,775 đ
7JQ-00341Microsoft®
SQLSvrEnterpriseCore
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
2Licenses CoreLic
14,494,725 đ
Part NumberTên gọiĐơn giá (VND/tháng)
6WC-00002Microsoft®
WinRmtDsktpSvcsSAL
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License
141,525 đ

Phần mềm quản lý

Part NumberTên gọiĐơn giá (VND/tháng)
6QH-00002Microsoft®
SfBServerStdSAL
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License
25,200 đ
6QH-00004Microsoft®
SfBServerStdSAL
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License forSA
7,200 đ
6RH-00002Microsoft®
SfBServerEntSAL
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License
112,500 đ
6SH-00002Microsoft®
SfBServerPlusSAL
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License
112,500 đ
6TH-00002Microsoft®
SfBServerEntPlusSAL
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License
199,800 đ
Part NumberTên gọiĐơn giá (VND/tháng)
9MD-00001Microsoft®
ExchangeBasicSAL
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License
15,750 đ
F08-00025Microsoft®
ExchangeStandardSAL
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License
55,125 đ
9MC-00001Microsoft®
ExchangeEnterpriseSAL
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License
88,425 đ
9MC-00004Microsoft®
ExchangeEnterpriseSAL
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License forSA
7,200 đ
4MH-00001Microsoft®
ExchangeEntPlusSAL
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License
128,025 đ
Part NumberTên gọiĐơn giá (VND/tháng)
76P-00742Microsoft®
SharePointServer
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License Standard SAL
76,500 đ
76P-00840Microsoft®
SharePointServer
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License Enterprise SAL
67,500 đ

BẠN CẦN HỖ TRỢ?
Hãy gọi cho chúng tôi 0901346414 hoặc gửi

Phần mềm văn phòng

Part NumberTên gọiĐơn giá (VND/tháng)
021-08183Microsoft®
Office
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License SAL
347,625 đ
79H-00128Microsoft®
OfficeMultiLanguagePack
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License SAL
87,750 đ
79P-01747Microsoft®
OfficeProfessionalPlus
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License SAL
474,525 đ
Part NumberTên gọiĐơn giá (VND/tháng)
076-04015Microsoft®
Project
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License SAL
501,300 đ
H30-03425Microsoft®
ProjectProfessional
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License SAL w/1ProjectSvrSAL
835,425 đ
Part NumberTên gọiĐơn giá (VND/tháng)
D86-03116Microsoft®
Visio®Standard
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License SAL
194,175 đ
D87-03215Microsoft®
Visio®Professional
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License SAL w/1ProjectSvrSAL
428,625 đ
Part NumberTên gọiĐơn giá (VND/tháng)
C5E-00746Microsoft®
VisualStudio®Professional
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License SAL
1,181,250 đ
N3F-00077Microsoft®
VisualStudio®TestProfessional
AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License SAL
2,131,650 đ